Python 関数

Pythonの代数演算子(割り算、余り、べき乗など)

足し算 +
引き算 −
かけ算 *
割り算の商 /
割り算の商(小数点以下の除去) //
割り算の余り %
べき乗 **

a = 6
b = 2
print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
print(a // b)
print(a % b)
print(a ** b)

出力:

8
4
12
3.0
3
0
36

べき乗

かけ算の記号を二個つなげるとべき乗になります。

a ** b = ab